Privacybeleid


Shred-Ahead.com garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan andere ondernemingen noch meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden. Shred-Ahead.com neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus.

Shred-Ahead.com maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Wanneer u een bestelling plaatst bij Shred-Ahead.com, zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. Shred-Ahead.com zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling bij Shred-Ahead.com afsluit.

Op verzoek van de klant zal Shred-Ahead.com de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Shred-Ahead.com doorgeven.

Deze website maakt gebruik van etracker-technologie (www.etracker.com) om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens te allen tijde weigeren.